MarLen.cz

Zpracování osobních údajů

Pro správnou funkci našich internetových stránek, pro plnění závazků vyplývajících z uzavření smlouvy s vámi jako naším zákazníkem, pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, pro následnou komunikaci s našimi zákazníky, popř. pro následnou nabídku správného zboží a služeb potřebujeme shromažďovat, ukládat a zpracovávat některé vaše osobní údaje.

Tento dokument vysvětluje, jaké vaše osobní údaje ukládáme, zpracováváme a předáváme dalším zpracovatelům a jaká jsou vaše práva.

 

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost MarLen s.r.o., se sídlem Botanická 606/24, 602 00 Brno, identifikační číslo: 26310830, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl oddíl C, vložka 43181 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování MarLen s.r.o., Podhrází 607, 69167 Šakvice, adresa elektronické pošty [email protected], telefon +420 777 677 431.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Naše firma (jako správce osobních údajů) je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00044484.

Bližší informace na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Jaké osobní údaje o vás evidujeme

Údaje o procházení

V průběhu procházení našeho e-shopu jsou o vaší činnosti ukládány různé informace v podobě souborů "cookies" - některé jsou nutné pro správné fungování stránek, jiné slouží pro zlepšování našich služeb prostřednictvím ukládání statistických dat a pro cílení reklamy. Všechny tyto cookies mají společné, že jsou "pseudonymizované" a bez přiřazení dalších údajů podle nich nelze identifikovat konkrétního uživatele.

Více informací o souborech cookies, které používáme.

 

Údaje o doručování

Pokud v našem e-shopu provedete objednávku (nebo před jejím provedením), musíte nám poskytnout údaje, které slouží k tomu, aby jsme mohli vaši objednávku řádně vyřídit, popř. s vámi komunikovat. Typicky se jedná o jméno a příjmení, fakturační a dodací adresu a kontaktní údaje jako jsou e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Tyto údaje uchováváme v našich informačních systémech a v nezbytném rozsahu je předáváme dopravcům, které jste si pro doručení vybrali, oppř. dalším zpracovatelům.

 

Kontaktní informace pro informování o marketingových akcích

V průběhu objednávky a nebo na vaši vlastní žádost se můžete přihlásit k odběru informačních e-mailů. Vaše osobní údaje jsme od vás získali tak, že jste se přihlásili k odběru novinek a informačních mejlů a marketingových nabídek zasílaných e-mailem, prostřednictvím vaší dřívější objednávky u nás, registrací do věrnostního klubu nebo registrací na našem e-shopu, pokud jste souhlasili k využití vašich osobních údajů k těmto účelům.

Vaše osobní údaje nepředáváme žádným dalším firmám s výjimkou anonymizovaných (resp. pseudonymizovaných) dat pro účely statistik a on-line reklam na míru (i toto si však u nás můžete nastavit). Protože nám na soukromí našich zákazníků velice záleží, dovolujeme si vás poprosit, aby jste věnovali několik minut seznámení se s tím, jak vaše údaje zpracováváme, a nastavení parametrů dalšího zpracovávání vašich údajů z naší strany.

 

Údaje, které zadáváte při placení kartou on-line

Pokud zvolíte platbu prostřednictvím platební brány, pak jste přesměrování na zabezpečené servery poskytovatele platební brány a údaje potřebné k provedení platby zadáváte tam - naší firmě nejsou předávána žádná data týkající se prováděné platby, kromě informace o úspěšnosti či neúspěšnosti provedené platby. Správcem vašich osobních dat je v tomto případě poskytovatel platební brány (ČSOB a.s., resp. její zpracovatelé).

 

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Oprávněný zájem správce – např. poskytování následných informací o dalších produktech a službách, hodnocení kvality dodaných výrobků a služeb ap.

Oprávněný zájem subjektu údajů – informace o stavu objednávky, personalizovaná reklama s ohledem na projevené zájmy.

 

Účel zpracování osobních údajů

Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

Následné informace o aktuálních nabídkách zboží a služeb, hodnocení kvality dodaných výrobků a služeb ap.

Statistické informace o využívání internetových stránek správce.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou dopravci a jiné osoby podílející se na dodání zboží, realizaci plateb na základě kupní smlouvy, společnosti poskytující reklamní systémy, statistické služby ap.

Zpracovatelé, kterým mohou být poskytnuty vaše osobní údaje:

 • Google (Google LLC, Google Ireland Limited, popř. jiné propojené osoby)
 • Facebook (Facebook Ireland Limited, Facebook Inc.)
 • Microsoft
 • Seznam.cz (Seznam.cz, a.s.)
 • Heureka.cz (Heureka Shopping s.r.o.)
 • Česká pošta a.s.
 • ECOMAIL.CZ, s.r.o.
 • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.
 • Pinterest Europe Ltd
 • Cognito s.r.o.
 • Smartlook.com, s.r.o.
 • tawk.to, inc.
 • Zásilkovna s.r.o.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Vaše práva

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

 

Aktualizováno dne 3.5.2023

Nechte se inspirovat

Všechny inspirace
Oboustranný kabátek z žakárové tkaniny MarLen
Oboustranný kabátek z žakárové tkaniny MarLen
Po loňské náročné šicí výzvě, kdy jsem šila každý měsíc z každého vydání Burdy jeden model, jsem si na nějaký čas dala od šití klid, abych mohla načerpat nové síly a hlavně novou inspiraci. Netrvalo to moc dlouho a s přicházejícím jarem se ve mně opět probudila touha tvořit.
Móda vzniká tělem i duší
Móda vzniká tělem i duší
Jestli se chcete někdy ocitnout v ráji pro švadleny a pletařky, vstupte do jednoho z obchodů v Praze nebo v Brně společnosti MarLen. Dívejte se pozorně, protože i kdybyste si vyhradili sebevíc času, unikne vám dobrá stovka vjemů.