Pokračováním v prohlížení této stránky souhlasím s použitím souborů cookies (viz Podmínky používání). Seznámil/a jsem se se zásadami Zpracování osobních údajů a souhlasím s jejich použitím Souhlasím

Věrnostní klub Marlen

Vážíme si našich zákazníků a rádi bysme odměnili ty, kteří se k nám vrací. Registrací do našeho Věrnostního klubu získáte super výhody: sbíráte body za každý svůj nákup, dostanete výhodnější ceny na vybrané zboží atd. Spoustu dalších výhod bude časem přibývat. Před registrací do Věrnostního klubu si prosím přečtěte níže uvedené podmínky.

Mám kartu a chci se zaregistrovat

1. Věrnostní klub Marlen

 1. Věrnostní program určený pro zákazníky společnosti MarLen s.r.o, v jehož rámci může zákazník po splnění stanovených podmínek získávat věrnostní body a čerpat aktuálně nabízené výhody. Získané body lze uplatnit na kamenných prodejnách firmy MarLen s.r.o. podle aktuálních podmínek.

2. Registrace a členství ve Věrnostním klubu

 1. Členství v Klubu je bezplatné a nezávazné.
 2. Členem se stává zákazník, který si na některé z poboček vyzvedl věrnostní kartu a zaregistroval se na https://www.marlen.cz/klub-registrace, popř. odevzdáním vyplněné registrační kartičky v obchodě.
 3. Člen Klubu může kdykoliv požádat o zrušení členství.

3. Získávání bodů

 1. Člen Klubu získává za každý svůj nákup na svoje bodové konto stanovené množství bodů podle výše objednávky za určitý druh zboží. Poměr mezi hodnotou nákupu a počtem získaných bodů stanovuje společnost MarLen s.r.o.
 2. Body jsou aktualizovány po nákupu nebo 1× denně a o jejich připočítání, resp. čerpání je zákazník informován na e-mail uvedený v registraci.
 3. Aktuální nastavení bonusových bodů:
  • látky: 3 body za každých 100 Kč nákupu
  • příze: 3 body za každých 100 Kč nákupu
  • hotové modely: 3 body za každých 100 Kč nákupu
  • galanterie: 1 bod za každých 100 Kč nákupu

4. Ztráta bodů

Ke ztrátě bodů může dojít v těchto případech:

 1. Při odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem. V takovém případě budou z konta odečteny body získané nákupem výrobků, u kterých zákazník odstupuje od kupní smlouvy.
 2. MarLen s.r.o. si vyhrazuje právo věrnostní body na konto nepřipsat nebo je z konta odečíst, pokud:
  • byly získány v rozporu s těmito pravidly,
  • byly získány v rozporu s dobrými mravy,
  • byly získány omylem nebo technickou chybou systému,
  • okamžikem úmrtí člena klubu,
  • držitel účtu zneužil mechanismus a výhody programu,
  • provozovatel poskytl registrovanému zákazníkovi v souvislosti s uskutečněnou transakcí jiné zvýhodnění,
  • expirací platnosti získaných bodů,
  • z jiných vážných důvodů.

5. Stav bodového konta člena Klubu

 1. Člen Klubu je o celkovém stavu svého bodového konta informován vždy při aktualizaci (získání/čerpání) svého bodového konta na e-mailovou adresu, kterou uvedl v registraci.
 2. Člen Klubu se může informovat na výši svého bodového konta dotazem na klub@marlen.cz nebo na infolinku 777 677 431.

6. Čerpání bodů a jiných výhod

 1. Hodnota získaného bodu je 1 Kč.
 2. Člen Klubu může čerpat nasbírané body po předložení členské karty v některém z kamenných obchodů MarLen. 
 3. Čerpání bodů není možné při nákupech prostřednictvím e-shopu.
 4. Zákazník může na svůj nákup čerpat libovolného množství bodů.
 5. Dle aktuálních podmínek je možné čerpat další výhody, jejichž podmínky budou zveřejněny.

7. Ochrana osobních údajů

 1. Registrací do Věrnostního klubu souhlasí člen s těmito podmínkami a uděluje společnosti MarLen s.r.o. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro obchodní a marketingové účely na dobu neurčitou.
 2. Ochrana osobních údajů se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, čl. 9 a Zásadami ochrany osobních údajů
 3. Za bezpečnost poskytnutých osobních údajů odpovídá MarLen s.r.o.
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů může člen kdykoliv odvolat.
 5. Poskytnutím osobních údajů, souhlasí člen se zasíláním obchodních sdělení a informací o stavu svého bodového účtu, které není považováno za obchodní sdělení.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Všechna práva registrovaných zákazníků vyplývající z členství ve Věrnostním klubu jsou nepřevoditelná a zanikají smrtí registrovaného zákazníka, je-li fyzickou osobou, nebo zánikem registrovaného zákazníka, který je právnickou osobou, bez právního nástupce. Smrtí nebo zánikem registrovaného zákazníka bez právního nástupce zanikají rovněž body získané v rámci programu. Tyto body jsou nepřevoditelné. Získané body ani jakákoli práva vyplývající z programu nemohou být předmětem dědického práva.
 2. MarLen s.r.o. si vyhrazuje právo jednostranně měnit tato Pravidla, poměr získaných bodů za výši objednávky a další parametry Klubu, stejně jako úplné zrušení Věrnostního klubu. O uvedených změnách bude provozovatel členy Věrnostního klubu informovat e-mailem nebo prostřednictvím internetových stránek.
 3. Členem věrnostního klubu se nemohou stát zaměstnanci společnosti MarLen s.r.o. ani jejich rodinní příslušníci.
 4. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 24.1.2018