Pokračováním v prohlížení této stránky souhlasím s použitím souborů cookies (viz Podmínky používání). Seznámil/a jsem se se zásadami Zpracování osobních údajů a souhlasím s jejich použitím Souhlasím

Pravidla soutěží na FB

I. Obecná ustanovení

 1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku.
 2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost MarLen s.r.o., se sídlem Botanická 606/24, 602 00 Brno, IČ: 26310830, zapsaná u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka: C 43181 (dále jen „organizátor“).
 3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
 4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
 6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
 8. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.
 2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

III. Mechanismus soutěže

 1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.
 2. Pro uznání správné odpovědi je nutné soutěžnímu statusu udělit "Like".
 3. V každé soutěži budou určeni vždy dva výherci podle této mechaniky: výhru získává předposlední a prostřední komentář (v případě sudého počtu komentářů se bude počítat novější) se správnou odpovědí.

IV. Výhry a jejich předání

 1. Výhry v soutěži budou určeny vždy v oznámení o příslušné soutěži.
 2. Každý výherce bude informován o výhře na facebookových stránkách marlen.cz.
 3. Výhry budou výhercům předány buď v brněnské pobočce organizátora nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. V případě vrácení zásilky nebude zaslána znovu, ale bude k vyzvednutí v brněnské pobočce organizátora
  Adresa brněnské pobočky zde: https://www.marlen.cz/nase-pobocky
 4. Výhry nejsou soudně vymahatelné a nelze je nahradit finančním plněním.

V. Zveřejnění pravidel

Tato pravidla jsou obecná a závazná pro všechny soutěže, probíhající na facebookových stránkách organizátora. Pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže v poznámce facebookové stránky marlen.cz na adrese: https://goo.gl/hjtHVY a na www stránkách organizátora na: https://www.marlen.cz/pravidla-soutezi-na-fb