Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Pravidla soutěží na FB

I. Obecná ustanovení

 1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku.
 2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost MarLen s.r.o., se sídlem Botanická 606/24, 602 00 Brno, IČ: 26310830, zapsaná u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka: C 43181 (dále jen „organizátor“).
 3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
 4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
 6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
 8. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.
 2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

III. Mechanismus soutěže

 1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.
 2. Pro uznání správné odpovědi je nutné soutěžnímu statusu udělit "Like".
 3. V každé soutěži budou určeni vždy dva výherci podle této mechaniky: výhru získává předposlední a prostřední komentář (v případě sudého počtu komentářů se bude počítat novější) se správnou odpovědí.

IV. Výhry a jejich předání

 1. Výhry v soutěži budou určeny vždy v oznámení o příslušné soutěži.
 2. Každý výherce bude informován o výhře na facebookových stránkách marlen.cz.
 3. Výhry budou výhercům předány buď v brněnské pobočce organizátora nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. V případě vrácení zásilky nebude zaslána znovu, ale bude k vyzvednutí v brněnské pobočce organizátora
  Adresa brněnské pobočky zde: https://www.marlen.cz/nase-pobocky
 4. Výhry nejsou soudně vymahatelné a nelze je nahradit finančním plněním.

V. Zveřejnění pravidel

Tato pravidla jsou obecná a závazná pro všechny soutěže, probíhající na facebookových stránkách organizátora. Pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže v poznámce facebookové stránky marlen.cz na adrese: https://goo.gl/hjtHVY a na www stránkách organizátora na: https://www.marlen.cz/pravidla-soutezi-na-fb